Xizmatlar

Аmaldagi qonunchilik, hamda ichki tartiblarga koʼra, Mikrokredit Tashkiloti aholiga va tadbirkorlik subʼektlariga quyidagi keng koʼlamdagi xizmatlarni taklif etadi:

•         Mikrokredit – tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun tadbirkorlik subʼektlariga ajratilgan kredit boʼlib, uning maksimal miqdori amaldagi qonunchilik bilan belgilangan 300 million soʼmdan oshmasligi kerak;

•         Mikroqarz – jismoniy shaxslarning extiyojlarini qondirish uchun ajratilgan qarz boʼlib, uning maksimal miqdori amaldagi qonunchilik bilan belgilangan 50 million soʼmdan oshmasligi kerak;

•         Moliyaviy isteʼmol krediti – Oʼzbekiston Respublikasining “Isteʼmol krediti toʼgʼrisida” Qonuni talablariga asosan maxalliy ishlab chiqarilgan maxsulot va xizmatlarni sotib olish uchun jismoniy shaxslarga pul oʼtkazish yoʼli bilan ajratiladigan kreditlar.

•         Mikrolizing – mikrokredit tashkiloti tomonidan lizing oluvchining topshirigʼiga binoan uchinchi tarafdan mol-mulk (bundan buyon matnda mikrolizing obʼekti deb yuritiladi) olish hamda lizing oluvchiga shartnomada belgilangan shartlar asosida haq evaziga berish nazarda tutiladigan moliyaviy xizmatdir. Mikrolizing tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun lizing toʼgʼrisidagi qonun hujjatlariga muvofiq beriladi. Mikrolizing boʼyicha xizmat 600 mln soʼmdan oshishi mumkin emas.

•         Faktoring – xoʼjalik yurituvchi subʼektlarga qarz majburiyatlarini sotib olish va sotish, yaʼni faktoring xizmatlarini koʼrsatadi. Bunda mikrokredit tashkiloti moliyaviy agent sifatida yetkazib berilgan tovarlar, bajarilgan ishlar va koʼrsatilgan xizmatlar uchun xaqi toʼlanmagan toʼlovni talab qilish xuquqini sotib oladi va shu orqali (tovar, xizmat) yetkazib beruvchilarni marja undirish sharti bilan moliyalashtiradi.

•         Mikromoliyalash masalalari boʼyicha informatsion va konsultativ xizmatlar kursatish- «Delta» Mikrokredit Tashkiloti mikromoliyaviy xizmatlar, mikrolizing, mikroqarz hamda mikrokreditlar berish buyicha informatsion va konsultativ xizmatlar koʼrsatadi.

Mijozlar bilan ishlashning asosiy tamoyili bu – har bir mijozga alohida individual yondashuv, yuqori sifat hamda qogʼozbozlik va ovorgarchiliklarsiz, eng maqbul shartlardagi mikromoliyaviy xizmatlar koʼrsatishdir.

Амалдаги қонунчилик, ҳамда ички тартибларга кўра, Микрокредит Ташкилоти аҳолига ва тадбиркорлик субъектларига қуйидаги кенг кўламдаги хизматларни таклиф этади:  

  • Микрокредит – тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун тадбиркорлик субъектларига ажратилган кредит бўлиб, унинг максимал миқдори амалдаги қонунчилик билан белгиланган 300 млн. сўмдан ошмаслиги керак;   
  • Микроқарз – жисмоний шахсларнинг эхтиёжларини қондириш учун ажратилган қарз бўлиб, унинг максимал миқдори амалдаги қонунчилик билан белгиланган 50 млн. сўмдан ошмаслиги керак;
  • Молиявий истеъмол кредити – Ўзбекистон Республикасининг “Истеъмол кредити тўғрисида” Қонуни талабларига асосан махаллий ишлаб чиқарилган махсулот ва хизматларни сотиб олиш учун жисмоний шахсларга пул ўтказиш йўли билан ажратиладиган кредитлар.
  • Микролизинг – микрокредит ташкилоти томонидан лизинг олувчининг топшириғига биноан учинчи тарафдан мол-мулк (бундан буён матнда микролизинг объекти деб юритилади) олиш ҳамда лизинг олувчига шартномада белгиланган шартлар асосида ҳақ эвазига бериш назарда тутиладиган молиявий хизматдир. Микролизинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун лизинг тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ берилади. Микролизинг бўйича хизмат 600 млн сўмдан ошиши мумкин эмас.
  • Факторинг – хўжалик юритувчи субъектларга қарз мажбуриятларини сотиб олиш ва сотиш, яъни факторинг хизматларини кўрсатади. Бунда микрокредит ташкилоти молиявий агент сифатида етказиб берилган товарлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар учун хақи тўланмаган тўловни талаб қилиш хуқуқини сотиб олади ва шу орқали (товар, хизмат) етказиб берувчиларни маржа ундириш шарти билан молиялаштиради.
  • Микромолиялаш масалалари бўйича информацион ва консультатив хизматлар курсатиш- «Delta» Mikrokredit Tashkiloti  микромолиявий хизматлар, микролизинг, микроқарз ҳамда микрокредитлар бериш буйича информацион ва консультатив хизматлар кўрсатади.

Мижозлар билан ишлашнинг асосий тамойили бу – ҳар бир мижозга алоҳида индивидуал ёндашув, юқори сифат ҳамда қоғозбозлик ва оворгарчиликларсиз, энг мақбул шартлардаги микромолиявий хизматлар кўрсатишдир.